Риби

Пъстърва /за 1 бр./– 9.90 лв.
Лаврак /за 100 гр./ – 6.90 лв.
Ципура /за 100 гр./ – 6.00 лв.